Lista aktualności Lista aktualności

Kolejni rajdowcy pod lupą Straży Leśnej

W toku działań podejmowanych w ramach akcji „Bezpieczny las 24” Strażnicy Leśni przyłapali na gorącym uczynku uczestników nielegalnych rajdów samochodowych i motocyklowych. To kolejny przypadek tego rodzaju szkodnictwa leśnego ujawniony w tym roku na terenie lubelskiej dyrekcji LP.

Wiosenne działania Straży Leśnej opatrzone kryptonimem „Bezpieczny las 24” są realizowane od 27 maja do 5 czerwca. Zainicjowano je w całej Polsce, w odpowiedzi na  sytuację kryzysową wynikającą z utrzymującego się od dłuższego czasu wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach oraz rejestrowania zdarzeń związanych z inicjowaniem pożarów terenów leśnych przez osoby trzecie, do których dochodziło także na terenie RDLP w Lublinie.

W okresie objętym akcją nie odnotowaliśmy w lasach lubelskiej dyrekcji prób podpaleń terenów leśnych ani innych zdarzeń o podobnym charakterze. Warto zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia pożarów zostało znacząco zminimalizowane z uwagi na przelotne opady deszczu, które obserwujemy od kilku dni, również w naszych lasach – informuje Tomasz Przytocki, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.

Przy okazji czynności związanych z monitorowaniem terenów leśnych pod kątem rozpoznawania zagrożeń związanych z pożarami i celowymi podpaleniami, uwadze strażników leśnych nie umykały inne przejawy szkodnictwa leśnego.

Działania podjęte w ostatni weekend przez strażników leśnych z nadleśnictw Puławy, Lubartów i Radzyń Podlaski wspólnie z funkcjonariuszami z puławskiej Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym oraz pracownikami Związku Lubelskich Parków Krajobrazowych, pozwoliły na udaremnienie procederu nielegalnych rajdów, jakie na cennym przyrodniczo obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego urządzili sobie miłośnicy ekstremalnej jazdy off-road i cross. Od pewnego czasu do strażników leśnych z Nadleśnictwie Puławy docierały zgłoszenia mieszkańców o notorycznym niszczeniu wąwozów lessowych będących nie tylko walorem krajobrazowym, lecz także unikatem geologicznym na skalę kraju sprzyjającym obecności roślin stepowych i miejsc lęgowych ptaków.  

Wspólne służby patrolowe wymierzone w nielegalnych rajdowców zakończyły się zatrzymaniami na gorącym uczynku, w toku których sporządzono wnioski o ukaranie do sądu i wystawiono sprawcom mandaty karne – informuje Michał Gazda, komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Puławy.

 

Opisywana sprawa potwierdza, że problem nielegalnych rajdów po terenach leśnych RDLP w Lublinie jest cały czas aktualny, jednak dzięki czynnościom podejmowanym na bieżąco we współpracy z innymi służbami oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w postaci fotopułapek, dronów i kamer termowizyjnych, wzrasta skuteczność działań Straży Leśnej prowadzonych w tym zakresie – opisuje Marek Dziaduszyński, inspektor Straży Leśnej lubelskiej dyrekcji.

Warto zwrócić uwagę, że był to kolejny przypadek nielegalnych rajdów, który odnotowali w tym roku strażnicy leśni jednostek RDLP w Lublinie. W marcu br. pisaliśmy w materiale „Nielegalne rajdy pod lupą straży leśnej” o sprawcach tego procederu zatrzymanych w lasach puławskich oraz na terenie Nadleśnictwa Lubartów, natomiast w kwietniu br. informowaliśmy o zatrzymaniach uczestników rajdu crossowego w leśnych ostępach Nadleśnictwa Świdnik – „Nowe technologie na pomoc Straży Leśnej”