Lista aktualności Lista aktualności

Leśne Arboretum otwarte!

Obchody Święta Niepodległości dla tomaszowskich leśników miały w tym roku szczególny wymiar. Dlaczego? Dowiedz się więcej w artykule!

Niepodległość. Słowo wyrażające ideę, tak ważną dla nas, Polaków. Tyle wojen, tyle powstań o nią było w historii naszego narodu. Tyle razy nasi przodkowie stawiali na szali niepodległości swoje życie, najcenniejszy skarb dany od Boga. Wśród nich tak często byli ludzie, noszący leśny mundur.

W tym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Cóż więc możemy przygotować my, leśnicy, na tak znakomitą rocznicę? Co możemy dać Polakom, mieszkańcom Tomaszowa i okolic, aby godnie uczcić fakt stulecia niepodległości Polski?

Możemy dać… Miejsce. Związane z historią naszej Ojczyzny. Miejsce, gdzie niecałe sto lat temu bohaterscy ułani odbierali hołdy za swoje męstwo w bitwach. Hołdy i ordery Virtuti Militari, z rąk samego Marszałka. Miejsce tak zapomniane przez długi czas.

Przygotowywaliśmy je już od wiosny. Miejsce, w którym w 1921 roku Marszałek Józef Piłsudski odbierał defiladę 6 Brygady Jazdy. Odznaczył też żołnierzy orderem Virtuti Militari, za męstwo w wojnie z bolszewikami. Miejsce to, obecnie porośnięte lasem, było przez ostatnie lata pełne dzikich ścieżek, którymi mieszkańcy skracali sobie drogę. Postanowiliśmy nie tyle to zmienić, co przywrócić do użyteczności publicznej. Żeby las, tak niesamowicie związany z historią naszego kraju, zaczął pełnić funkcje nie tylko przyrodnicze, ale przede wszystkim edukacyjne. Nazwaliśmy ten las Leśnym Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Pierwszy etap inwestycji w Arboretum objął wykonanie utwardzonych alejek wraz z obsadzeniem ich krzewami, postawienie Krzyża Niepodległości, umiejscowienie pomnika-popiersia Józefa Piłsudskiego, oraz postawienie kapliczki św. Jana Gwalberta, patrona leśników. Na początku listopada zakończyliśmy ten etap, wobec tego zaplanowaliśmy uroczyste otwarcie na piątek, 9 listopada 2018 roku. Dlaczego ta data? Chcieliśmy, żeby tradycyjny, tomaszowski pochód 11 listopada do pomnika Józefa Piłsudskiego przebiegł już w oficjalnie otwartym obiekcie.

Zaprosiliśmy szereg znamienitych gości. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował Adam Kornat, zastępca dyrektora regionalnego. Pojawił się burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, starostwo powiatowe reprezentował Jerzy Wereszczak, a tomaszowską gminę Waldemar Miller. Obecni byli księża tomaszowskich parafii: ks. prałat Czesław Grzyb, oraz księża kanonicy Grzegorz Świtalski oraz Grzegorz Chabros. Powiatową Komendę Policji reprezentował komendant Bogdan Kulas, a tomaszowską Straż Pożarną komendant Andrzej Mandziuk. Obecna była pani Anna Romanowicz-Łagowska, dyrektor biura poselskiego posła Tomasza Zielińskiego oraz Stanisław Majdański, senator RP IV kadencji, członek Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Obecni byli dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej Jacek Pawłucki, Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” Stanisław Pryciuk oraz Tomaszowskiego Domu Kultury Dariusz Krech. Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” reprezentowała Ewa Piwko-Witkowska, a Rewizje Tomaszowskie Aleksandra Struzik. Przybyli też liczni przedstawiciele tomaszowskiej oświaty wraz z uczniami, obecna była lubelska telewizja TVP 3 Lublin.

Zebranych gości przywitał nadleśniczy Leszek Dmitroca. W swoim przemówieniu przybliżył zebranym dzieje tego miejsca oraz starania i prace tomaszowskich leśników nad stworzeniem Leśnego Arboretum. Następnie goście, przy uroczystych melodiach granych przez tomaszowski, leśny zespół „Odzew”, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, uroczyście otwierając arboretum zwiedzającym. Po krótkim przemarszu złożono okolicznościową wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym wizytę Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie ksiądz kanonik Grzegorz Chabros dokonał poświęcenia Krzyża Niepodległości. Następnie wszyscy uczestnicy udali się pod budynek nadleśnictwa, gdzie dokonano wspólnie uroczystego posadzenia Dębu Niepodległości. Wartym wspomnienia jest fakt, iż dąb został pobłogosławiony przez papieża Franciszka 23 maja 2018 roku w Rzymie, podczas pielgrzymki polskich leśników do grobu św. Jana Pawła II. Znamienny jest fakt, iż już podczas trwania obchodów otwarcia pojawiały się pierwsze osoby odwiedzające Arboretum, spontanicznie dołączając do obchodów. Mamy nadzieję, iż jest to dobra wróżba dla tego wyjątkowego miejsca, które będzie cieszyło się popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. mamy nadzieję, poznają dzięki temu naszą małą, lokalną, tomaszowską historię.