Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg pisemny uproszczony na sprzedaż tusz zwierzyny łownej

Nadleśnictwo Tomaszów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż tusz zwierzyny łownej.

Przedmiotem sprzedaży są tusze jeleni i saren znajdujących się na liście gatunków łownych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. 2005, nr 27, poz.1173 t.j.) pozyskanych na terenie OHZ Pańków Nadleśnictwa Tomaszów od 11.05.2024 do 31.03.2025 w ilości:
a) Jelenie     3 480 kg.

b) Sarny      1 259 kg.

 


Podana ilość jest ilością orientacyjną i może wahać się w przedziale plus minus 30%. Masa dotyczy obu płci we wszystkich grupach wiekowych