Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Tymczasowe zamknięcie odcinka ścieżki edukacyjnej

Nadleśnictwo Tomaszów informuje, że z powodu planowanej budowy
drogi leśnej, tymczasowo wyłącza z użytku część szlaku turystycznego zlokalizowanego
w kompleksie leśnym „Siwa Dolina”. Zamknięcie szlaku spowodowane jest względami
bezpieczeństwa.


Okresowy zakaz wstępu do lasu dotyczy fragmentu przebiegającego przez
oddziały leśne 321/333, 322/334, 323/335 (dokładna lokalizacja wg załącznika
graficznego).
Zakaz będzie obowiązywał w terminie od dnia 18.10.2023 r. do 15.12.2023 r.
Dołożymy wszelkich starań, by zamknięty fragment trasy przywrócić jak
najszybciej do ruchu turystycznego. Jako alternatywę proponujemy Państwu
skorzystanie z pozostałych ścieżek zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym
nadleśnictwa.