Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! Zabiegi agrolotnicze w Nadleśnictwie Tomaszów!

Nadleśnictwo Tomaszów wprowadza zakaz wstępu do niektórych drzewostanów na czas zabiegów agrolotniczych.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych oraz innych zjawisk szkodotwórczych; w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez szkodniki liściożerne w 2023 roku, działając w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28  września 1991 r. (t. j. Dz. U. 2022 poz. 672 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2023 roku  w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2023 roku.

ZAWIADAMIAM

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Tomaszów, stanowiących oddziały (pola zabiegowe) zaznaczone na załączonej mapie obwódką w kolorze czerwonym, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Rachanie, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Susiec, Lubycza Królewska, Łaszczów, Jarczów, Horyniec-Zdrój. Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynosi 3892,80 ha.

Zabieg agrolotniczy zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

Warunki bezpiecznego stosowania środka Mospilan 20 SP:

- okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy,

- okres prewencji dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy,

- okres karencji dla runa leśnego - 14 dni,

Przebieg i organizację zabiegu koordynuje Nadleśnictwo Tomaszów.

Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 09.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski”.

Zabiegi będą wykonane w okresie od 9 do 31 maja (w zależności od warunków atmosferycznych).

W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Tomaszów tel.: 84 664 24 58.

 

Piotr Cisło

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów

 

 

Dokładna lokalizacja obszarów objętych zabiegami (mapy pól zabiegowych):

 

W załącznikach do pobrania:

tekst ogłoszenia podpisany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów, mapa pól zabiegowych, etykiety środków chemicznych używanych podczas zabiegów agrolotniczych w 2023 w Nadleśnictwie Tomaszów oraz Decyzja nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów z dnia 25.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu