Powrót

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

stosowany w Nadleśnictwie Tomaszów przez posterunek Straży Leśnej oraz inne uprawnione osoby.

Nadleśnictwo Tomaszów zarządza gruntami leśnymi i innymi będącymi własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem foto pułapek, mobilnych kamer oraz kamer interwencyjnych.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody i środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia i stosowania przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Tomaszów, Pasieki ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. +48 84 664 24 58 i 59, www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl.
 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.