Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów charakteryzują się bogatą strukturą i dużą złożonością. Najlepszym odzwierciedleniem tego jest zestawienie udziału gatunków panujących w poszczególnych typach siedliskowych lasu.

Drzewostany występujące na terenie Nadleśnictwa Tomaszów charakteryzują się dużym zapasem, który wynosi 305 m3/ha (wg Planu Urządzenia Lasu na lata 2020-2029). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 79 lat.