Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów charakteryzują się bogatą strukturą i dużą złożonością. Najlepszym odzwierciedleniem tego jest zestawienie udziału gatunków panujących w poszczególnych typach siedliskowych lasu.

Drzewostany występujące na terenie Nadleśnictwa Tomaszów charakteryzują się dużym zapasem, który wynosi 284 m3/ha (wg Planu Urządzenia Lasu na lata 2010-2019). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 76 lat.