Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Tomaszów
Nadleśnictwo Tomaszów
(84) 664 24 58 , (84) 664 24 59 , (84) 664 24 50, 691 497 729, 691 760 093
(84) 665 88 71

ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Tomaszów
Piotr Cisło
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Tomaszów
Stanisław Stanibuła
Inżynier Nadzoru, BHP
Grzegorz Dżugaj
Inżynier Nadzoru
Marek Słotwiński
Główny Księgowy
Krzysztof Bzymek
Sekretarz
Marek Musiał

Dział Gospodarki Leśnej

Adrian Pryciuk
Użytkowanie i zbyt drewna, portal leśno-drzewny, e-drewno
phone-abbreviation: wewn. 47
Monika Mazurek
Hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW
phone-abbreviation: wewn. 51
Daria Łata
Ochrona lasu, przyrody, p.poż
phone-abbreviation: wewn. 38
Tomasz Kurantowicz
Stan posiadania, LMN
phone-abbreviation: wewn. 58
Karol Jańczuk
Administrator SILP, rejestratorów, strony WWW, edukacja, turystyka, kontakt z mediami
phone-abbreviation: wewn. 48
Mateusz Mandziuk
Specjalista ds.użytkowania lasu
phone-abbreviation: wewn. 47

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Wacko
Referent ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: wewn. 35
Justyna Bronikowska
Referent d/s finansowych
phone-abbreviation: wewn. 35
Natalia Burdzań
Referent d/s płac
phone-abbreviation: wewn. 44
Sylwia Momot
Referent d/s księgowości
phone-abbreviation: wewn. 44

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Joanna Słotwińska
Specjalista d/s pracowniczych
phone-abbreviation: wewn. 36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Jedlińska
Referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: wewn. 31, 37
Dominika Przypaśniak
Referent d/s administracyjnych
phone-abbreviation: wewn. 54
Aleksandra Kawka
Referent d/s administracyjnych
phone-abbreviation: wewn. 54
Marek Grabek
Specjalista d/s administracji
phone-abbreviation: wewn. 54
Ewa Kuźmik
Pracownicy obsługi
phone-abbreviation: wewn. 54

Straż Leśna

Tomasz Kotowicz
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: wewn. 42 kom. 691-760-611
Waldemar Warzocha
Strażnik leśny
phone-abbreviation: wewn. 42; kom. 697-237-519
Krzysztof Ważny
Strażnik leśny
phone-abbreviation: wewn. 42; kom. 603-418-174

Stażyści

Izabela Górnik, Jakub Litwin