Dyplomy, które otrzymaliśmy

Dyplomy, które otrzymaliśmy


Otrzymaliśmy dyplom od Dyrekcji!

Otrzymaliśmy dyplom od Dyrekcji!

Edukacja przyrodniczo-leśna to dla nas bardzo ważna sprawa. Dzięki niej wychowujemy nowe pokolenia obywateli, którzy są świadomi tego, jak ważna w naszym życiu jest przyroda, oraz znają specyfikę pracy leśników. Zostaliśmy ostatnio uhonorowani dyplomem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie właśnie za pracę na tym polu naszej działalności.