Nasze Lasy

Nadleśnictwo Tomaszów jest najbardziej wysuniętym na południowy wschód nadleśnictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Gospodaruje na ponad 18,69 tys. hektarów lasu. Dzieli się na 14 leśnictw oraz wyodrębnione gospodarstwo szkółkarskie. Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy nadleśnictwa położone są w dwóch krainach- Mazowiecko-Podlaskiej i Małopolskiej, a czterech makroregionach: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Pobuża. Obszary Roztocza obfitują w buczyny w swojej karpackiej formie, a także drzewostany jodłowe, natomiast obszar położony na wschód urozmaicony jest grądami i dąbrowami. Głównym gatunkiem tworzącym nasze lasy jest jednakże sosna, aczkolwiek wyraźnie zaznacza się buka, dębu i jodły,  Na terenie nadleśnictwa znajduje się dziewięć rezerwatów, sześć pomników przyrody oraz dwa użytki ekologiczne. Część naszych lasów należy do dwóch parków krajobrazowych: Południoworoztoczańskiego i Krasnobrodzkiego. Ponad 13 tysięcy hektarów naszych lasów należy do sieci Natura 2000, a także 1105 ha stanowią strefy ochronne chronionych gatunków zwierząt.

W naszych lasach pełno jest rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rosną tu smardze, szmaciak gałęzisty, czy podgrzybek pasożytniczy, paprotka zwyczajna i rosiczka okrągłolistna. Można spotkać też warzynek wilczełyko, goryczkę krzyżową, miodownik melisowaty i czosnek niedźwiedzi. Na terenie Nadleśnictwa Tomaszów znajduje się jedno z większych skupisk obuwika pospolitego, można spotkać też rzadkiego storczyka purpurowego i storczyka kukawkę. W stawach, rzekach i zbiornikach wodnych mamy szansę spotkać traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego. Rzadka awifauna reprezentowana jest przez puchacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego i bielika, a w gęste roztoczańskie ostępy są miejscem życia dla wilka i rysia.