Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

 

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Tomaszów prowadzona jest w 17 obwodach należących do Rejonu Hodowlanego - Puszczy Solskiej i Roztocza. 16 obwodów dzierżawione jest 12-tu Kołom Łowieckim. Obwód nr 305 jest wyłączony z dzierżawy – stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny -LP. Tylko 3 obwody są obwodami leśnymi, pozostałe – polnymi. Powierzchnia ogólna obwodów wynosi 131903 ha w tym powierzchnia leśna 31158 ha.

 
 
W marcu 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Tomaszów zinwentaryzowano:
     92 łosie,
-          323 jelenie,
-          3 564 sarny,
-          123 dziki,
-          6 400 zajęcy,
-          3 385 bażantów,
-          1 785 kuropatw,
-          719 lisów.
 
 
 
Ponadto występuje wilk (zmienna liczebność około 21 szt.), ryś (11 szt. osobników na terenie nadleśnictwa mają część swojego rewiru), wydra i bóbr (których liczebność wynosi odpowiednio około 148 i 604 sztuk).
 
 
Zasadniczym problemem gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa w chwili obecnej jest szerzący się wśród populacji wirus ASF (afrykańskiego pomoru świń), który doprowadził do znacznej redukcji populacji dzika w ostatnim roku.