Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Tomaszów
Nadleśnictwo Tomaszów
(84) 664 24 58 , (84) 664 24 59 , (84) 664 24 50, 691 497 729, 691 760 093
(84) 665 88 71
Nadleśniczy
Leszek Dmitroca
Zastępca Nadleśniczego
Stanisław Stanibuła
Inżynier Nadzoru, BHP
Grzegorz Dżugaj
Inżynier Nadzoru
Marek Słotwiński
Główny Księgowy
Krzysztof Bzymek
Sekretarz
Marek Musiał

Dział Gospodarki Leśnej

Kazimierz Podkowa
Użytkowanie i zbyt drewna, portal leśno-drzewny, e-drewno
Tel.: wewn. 47
Adrian Pryciuk
Hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW
Tel.: wewn. 41
Daria Łata
Ochrona lasu, przyrody, p.poż, turystyka
Tel.: wewn. 58
Tomasz Kurantowicz
Stan posiadania, LMN
Tel.: wewn. 58
Karol Jańczuk
Administrator SILP, rejestratorów, strony WWW, edukacja, kontakt z mediami
Tel.: wewn. 48
Monika Mazurek
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: wewn. 44

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Nowak
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: wewn. 35
Justyna Bronikowska
Referent d/s finansowych
Tel.: wewn. 35
Natalia Burdzań
Referent d/s płac
Tel.: wewn. 51
Sylwia Szwedurska
Referent d/s księgowości
Tel.: wewn. 44

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Joanna Słotwińska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: wewn. 36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Urszula Owsicka
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: wewn. 31, 37
Dominika Przypaśniak
Referent d/s administracyjnych
Tel.: wewn. 54
Michał Chmiel
Referent d/s administracyjnych
Tel.: wewn. 54
Marek Grabek
Specjalista d/s administracji
Tel.: wewn. 54
Ewa Kuźmik, Waldemar Piwko
Pracownicy obsługi
Tel.: wewn. 54

Straż Leśna

Tomasz Kotowicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: wewn. 42 kom. 691-760-611
Waldemar Warzocha
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 697-237-519
Krzysztof Ważny
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 603-418-174

Stażyści

Aleksandra Kawka, Dominika Żabicka