Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Tomaszów
Nadleśnictwo Tomaszów
(84) 664 24 58 , (84) 664 24 59 , (84) 664 24 50, 691 497 729, 691 760 093
(84) 665 88 71

ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Tomaszów
Piotr Cisło
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Tomaszów
Marek Słotwiński
Inżynier Nadzoru, BHP
Grzegorz Dżugaj
Inżynier Nadzoru
Adrian Pryciuk
Główny Księgowy
Krzysztof Bzymek
Sekretarz
Marek Musiał

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Górnik
Referent ds. marketingu
Tel.: wewn. 47
Monika Mazurek
Hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW
Tel.: wewn. 51
Daria Łata
Ochrona lasu, przyrody, p.poż
Tel.: wewn. 38
Tomasz Kurantowicz
Stan posiadania, LMN
Tel.: wewn. 58
Hubert Kukiełka
Starszy referent ds. Urządzania lasu
Tel.: wewn. 58
Karol Jańczuk
Administrator SILP, rejestratorów, strony WWW, edukacja, turystyka, kontakt z mediami
Tel.: wewn. 48
Mateusz Mandziuk
Specjalista ds.użytkowania lasu
Tel.: wewn. 47

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Wacko
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: wewn. 35
Justyna Bronikowska
Referent d/s finansowych
Tel.: wewn. 35
Natalia Burdzań
Referent d/s płac
Tel.: wewn. 44
Sylwia Momot
Referent d/s księgowości
Tel.: wewn. 44

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Joanna Słotwińska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: wewn. 36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dominika Przypaśniak
Referent d/s administracyjnych
Tel.: wewn. 54
Aleksandra Kawka
Referent ds. administracji
Tel.: wewn. 54
Marek Grabek
Specjalista d/s administracji
Tel.: wewn. 54
Ewa Kuźmik
Pracownik obsługi
Tel.: wewn. 54

Straż Leśna

Tomasz Kotowicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: wewn. 42 kom. 691-760-611
Waldemar Warzocha
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 697-237-519
Krzysztof Ważny
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 603-418-174

Stażyści

Tomasz Szopa, Maciej Kusiak