Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Tomaszów
Nadleśnictwo Tomaszów
(84) 664 24 58 , (84) 664 24 59 , (84) 664 24 50, 691 497 729, 691 760 093
(84) 665 88 71

ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Tomaszów
Piotr Cisło
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Tomaszów
Stanisław Stanibuła
Inżynier Nadzoru, BHP
Grzegorz Dżugaj
Inżynier Nadzoru
Marek Słotwiński
Główny Księgowy
Krzysztof Bzymek
Sekretarz
Marek Musiał

Dział Gospodarki Leśnej

Adrian Pryciuk
Użytkowanie i zbyt drewna, portal leśno-drzewny, e-drewno
Tel.: wewn. 47
Monika Mazurek
Hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW
Tel.: wewn. 51
Daria Łata
Ochrona lasu, przyrody, p.poż
Tel.: wewn. 38
Tomasz Kurantowicz
Stan posiadania, LMN
Tel.: wewn. 58
Karol Jańczuk
Administrator SILP, rejestratorów, strony WWW, edukacja, turystyka, kontakt z mediami
Tel.: wewn. 48
Mateusz Mandziuk
Specjalista ds.użytkowania lasu
Tel.: wewn. 47

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Wacko
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: wewn. 35
Justyna Bronikowska
Referent d/s finansowych
Tel.: wewn. 35
Natalia Burdzań
Referent d/s płac
Tel.: wewn. 44
Sylwia Momot
Referent d/s księgowości
Tel.: wewn. 44

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Joanna Słotwińska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: wewn. 36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Jedlińska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: wewn. 31, 37
Dominika Przypaśniak
Referent d/s administracyjnych
Tel.: wewn. 54
Aleksandra Kawka
Referent d/s administracyjnych
Tel.: wewn. 54
Marek Grabek
Specjalista d/s administracji
Tel.: wewn. 54
Ewa Kuźmik
Pracownicy obsługi
Tel.: wewn. 54

Straż Leśna

Tomasz Kotowicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: wewn. 42 kom. 691-760-611
Waldemar Warzocha
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 697-237-519
Krzysztof Ważny
Strażnik leśny
Tel.: wewn. 42; kom. 603-418-174

Stażyści

Izabela Górnik, Jakub Litwin