Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyna Nadleśnictwa Tomaszów

Nadleśnictwo Tomaszów, oprócz prowadzenia proekologicznej gospodarki leśnej, zajmuje się również szeroko rozwiniętą edukacją przyrodniczo-leśną społeczeństwa. W skład naszej bazy edukacyjnej wchodzą:

  • Izba edukacyjna w budynku nadleśnictwa,
  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna im. Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego "Siwa Dolina" w leśnictwie Tomaszów,
  • Ścieżka edukacyjna piesza "Szlakiem Skamieniałych Drzew" w leśnictwie Siedliska,
  • Ścieżka rowerowa "Hrebenne - Siedliska" w leśnictwie Siedliska,
  • Punkt edukacji przyrodniczej na szkółce leśnej w leśnictwie Szkółka Bełżec
  • Arboretum przy ścieżce edukacyjnej "Siwa Dolina"

Nadleśnictwo Tomaszów jest partnerem projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich realizacja to szansa na przekazanie społeczeństwu wiedzy na temat znaczenia lasów dla życia na Ziemi. Każdego roku pracownicy nadleśnictwa przeprowadzają lekcje i wycieczki, odbywające się nie tylko na ścieżkach edukacyjnych, ale również w lesie czy w leśniczówkach. Lekcje w terenie, jako najbardziej stymulujące wyobraźnię słuchaczy cieszą się największym powodzeniem. Tomaszowscy leśnicy prowadzą także prelekcje w placówkach oświatowych. Tematyka spotkań jest różnorodna: dokarmianie zwierząt zimą, praca leśnika, ochrona przyrody, zasady zachowania się w lesie, a także szeroko pojęta tematyka przyrodnicza i ekologiczna. Dostosowujemy poziom przekazywanych informacji do wieku słuchaczy tak, aby każdy wyniósł ze spotkania jak najwięcej. Bardzo często elementem kończącym nasze prelekcje są konkursy z nagrodami, podsumowujące zdobytą wiedzę.

Każdego roku Nadleśnictwo Tomaszów aktywnie uczestniczy w akcji "Sprzątanie Świata" oraz wielu imprezach okolicznościowych, m.in piknikach rodzinnych, tomaszowskim Ekologicznym Kiermaszu Rozmaitości, Festynie Służb Mundurowych i wielu innych.

Od kilku lat organizowany jest także Konkurs Fotograficzny Nadleśnictwa Tomaszów, skierowany do szkół podstawowych z terenu nadleśnictwa, mający na celu zachęcenie dzieci do fotografowania przyrody, jak i przybliżenie im tematyki myślistwa.

Nadleśnictwo Tomaszów od wielu lat owocnie współpracuje z placówkami oświatowymi, organami samorządu terytorialnego i różnymi organizacjami  w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, a często także jako współorganizator wielu wydarzeń i imprez. Z każdym mijającym rokiem zakres tej współpracy staje się coraz szerszy, a obecność leśników Nadleśnictwa Tomaszów coraz bardziej zauważalna.

Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i placówki oświatowe do współpracy z leśnikami!