Wydawca treści Wydawca treści

Warto odwiedzić Pańków!

   Nadleśnictwo Tomaszów prowadzi własny Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którego skład wchodzi obwód łowiecki 305 położony są na terenie pięknego Roztocza Środkowego, które charakteryzuje się mozaiką pól i lasów oraz malowniczymi wzgórzami. Obwód łowiecki 305 ma wielkość 16 419 ha, w tym 8 253 ha powierzchni leśnej. Na tej ogromnej przestrzeni można zaobserwować bardzo szeroki gradient siedlisk leśnych- od litych sośnin, poprzez łęgi i olsy, aż do buczyn karpackich i gęstych jodłowych borów, które przywodzą na myśl gęste karpackie knieje. Te wyjątkowe warunki przyrodnicze sprawiają, że na terenach OHZ Pańków sprzyjające warunki do życia znalazło mnóstwo gatunków zwierząt, w tym gatunków łownych. Można tu zarówno zobaczyć duże watahy dzików, piękne rogacze, ale także bażanty, kuropatwy, tchórze, jenoty czy zające. Zobaczyć też można tu liczne gatunki ptactwa wodnego, pojawiają się też wilk i bielik.

Od lat OHZ Pańków znany jest z silnej populacji jelenia; wieńce byków często osiągają medalowe rozmiary, czego dowodem są imponujące trofea pozyskane na terenie naszego OHZ. Przy nadleśnictwie działa też zespół sygnalistów myśliwskich „Odzew", co sprawia, że oprawa polowań zbiorowych przywołuje najlepsze tradycje myśliwskie.  Wszystko to sprawia, iż Pańków często odwiedzają myśliwi z zagranicy: Niemiec, Rosji, Francji, Norwegii, Finlandii czy Danii. Często też w łowisku można spotkać rodzimych myśliwych z różnych części naszego kraju, liczących na spotkanie z mocnym roztoczańskim bykiem.  OHZ Pańków cieszy się znakomitą opinią wśród odwiedzających go osób, które zostały zafascynowane mikroświatem roztoczańskiej przyrody. Kto raz odwiedzi Pańków będzie do niego wracać, o czym świadczą stałe grupy odwiedzających nasz OHZ myśliwych, a to chyba najlepsza rekomendacja udanych przygód łowieckich.

 I AKTUALNY PLAN POZYSKANIA ZWIERZYNY W OHZ-LP PAŃKÓW (sezon 2020/2021)

Jelenie:

 • Jeleń byk - 16 szt.
 • Jeleń łania - 24 szt.
 • Jeleń cielę - 10 szt.

 

Sarny:

 • Sarna rogacz - 55 szt.
 • Sarna koza - 60 szt.
 • Sarna koźlę - 20 szt.

 

Dziki:

 • razem - 59 szt.

II REKORDOWE TROFEA ZWIERZYNY POZYSKANE W OHZ-LP PAŃKÓW

Na terenie OHZ-LP Pańków średnio w sezonie łowieckim pozyskuje się 5 medalowych jeleni byków, 1 medalowego rogacza oraz 1 medalowego dzika. Średnia waga trofeów jelenia wynosi 5,3 kg, a średnia waga parostków saren wynosi ok. 320 g.

1. Sezon 2019/2020

 • Jeleń byk (Cervus elaphus) - 6,5 kg (170,18 pkt CIC), 6,2 kg (172,70 pkt CIC), 5,7 kg (173,76 pkt CIC)
 • Sarna rogacz (Capreolus capreolus) - 395 g (125,45 pkt CIC)
 • Dzik odyniec (Sus scrofa) - 165 kg (123,2 pkt CIC)

 

Sezon 2018/2019

 • Jeleń byk - 8,77 kg (205,12 pkt CIC), 8,19 kg (200,47 pkt CIC), 7,86 kg (199,61 pkt CIC)

 

Sezon 2017/2018

 • Jeleń byk - 9,01 kg (207,28 pkt CIC), 6,99 kg (191,47 pkt CIC), 6,58 kg (180,44 pkt CIC)

 

III ZAKWATEROWANIE

Szczegółowe informacje na temat kwatery dostępne na podstronie KWATERA

IV ZAMÓWIENIE POLOWANIA

Zasady zamówienia polowania znajdziecie w linku ZASADY ZAMÓWIENIA POLOWANIA a także na stronie Biura Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Link do strony poniżej:

 

V ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU

 

Rynek w Zamościu

Zamość - około 35 km

 

 

Użytek ekologiczny "Stawy w Tarnawatce" widoczne z punktu widokowego w Antoniówce

Użytek ekologiczny "Stawy w Tarnawatce" - około 2 km

 

 

Drewniana cerkiew w Hrebennem należy do najpiękniejszych w Polsce zabytków sakralnej architektury drewnianej.

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennem - ok. 30 km

 

 

 

Rezerwat "Nad Tanwią" co roku przyciąga tysiące turystów

Rezerwat przyrody "Nad Tanwią" - około 20 km

 

Ruiny cerkwi w Kniaziach stały się popularnym miejscem wycieczek po premierze filmu "Zimna wojna", który był m.in kręcony właśnie w tych ruinach

Ruiny cerkwi w Kniaziach - około 20 kilometrów

 

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI dotyczących charakterystyki obwodu łowieckiego oraz polowań w OHZ-LP Pańków udziela

Leśniczy OHZ-LP Pańków Damian Piórko

tel: 691 760 632

e-mail: damian.piorko@lublin.lasy.gov.pl