Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

 

 Nadleśnictwo Tomaszów jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Podzielone jest na dwa obręby leśne: Lubycza Królewska i Tomaszów. Pierwszy z nich zajmuje południową część obszaru Nadleśnictwa tj. około 44% powierzchni, a drugi część północną – około 56% powierzchni.

Powierzchnię nadleśnictwa z podziałem na obręby leśne wg stanu na 01.01.2020 r. przedstawia tabela poniżej.
 
Obręb
Powierzchnia [ha]
Lasy [ha]
Grunty nieleśne
Ogółem [ha]
Grunty leśne [ha]
Razem
grunty leśne
Grunty
związane z gosp. leśną
Razem
lasy
Zalesione
Nie zalesione
1
2
3
4
5
6
7
8
Obręb Lubycza Królewska
7842,44
82,41
7924,85
232,63
8157,48
178,64
8336,12
Obręb Tomaszów
9601,39
50,11
9651,50
218,96
9870,46
486,60
10357,06
Nadleśnictwo
17443,83
132,52
17576,35
451,59
18027,94
665,24
18693,18

 

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Pasiekach koło Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Mickiewicza 1 w oddziale 331b, leśnictwo Tomaszów, Obręb Tomaszów.

 
 

 Nadleśnictwo Tomaszów sąsiaduje z 6 nadleśnictwami i graniczy z Ukrainą.

-od północy – N-ctwo Strzelce
od wschodu – N-ctwo Mircze
-od południowego wschodu z Ukrainą
, -od południa – N-ctwo Lubaczów oraz N-ctwo Narol, RDLP Krosno
-od południowego-zachodu – N-ctwo Józefów
-od zachodu – N-ctwo Zwierzyniec
-od północnego zachodu - Nadleśnictwo Krasnystaw.
 
Długość granic Nadleśnictw Tomaszów wynosi 227,33 km.
 
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski 2010 (Zielony R. Kliczkowska A., CILP 2012) Nadleśnictwo Tomaszów położone jest w:
 
 
  ·                     VI Krainie Małopolskiej:
- Mezoegionie Zamojsko-Lubaczowskim,
- Mezoregionie Wyżyny Zachodniowołyńskiej
- Mezoregionie Roztocza Środkowego
 
 
Współrzędne geograficzne skrajnie wysuniętych punktów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynoszą:
 
punkt północny: 
23°35`20"
50°43`05"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt wschodni: 
23°48`45"
50°35`30"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt południowy: 
23°31`50"
50°14`35"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt zachodni:
23°10`45"
50°28`00"
długości wschodniej
szerokości północnej
 
 
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego [1998], teren Nadleśnictwa Tomaszów przedstawia się następująco:
 
Prowincji: Wyżyny Polskie (34)
                            Podprowincji: Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343)
                                             Makroregionie: Wyżyna Lubelska (343.1)
                                                           Mezoregionie: Padół Zamojski (343.19)
                                             Makroregionie: Roztocze (343.2)
                                                           Mezoregion: Roztocze Środkowe (343.22)
                                                                              Roztocze Wschodnie (343.23)
Prowincji: Wyżyny Ukraińskie (85)
                           Podprowincji: Wyżyna Wołyńsko-Podolska (851)
                                             Makroregionie: Wyżyna Wołyńska (851.1)
                                                           Mezoregion: Kotlina Hrubieszowska (851.12)
                                                                              Grzęda Sokalska (851.13)
                                             Makroregionie: Kotlina Pobuża (851.2)
                                                           Mezoregion: Równina Bełska (851.21)
 
Nadleśnictwo Tomaszów charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem oraz rozrzuceniem kompleksów leśnych na dużym obszarze a szczególnie północna jego część. W skład Nadleśnictwa Tomaszów wchodzi 505 kompleksów leśnych, z czego 331 kompleksów ma powierzchnię mniejszą niż 1,00 ha. Zwartych kompleksów leśnych w przedziale powierzchniowym od 500ha i powyżej 2000ha jest 6, które skupiają 58,47% lasów. Główny kompleks to Hrebenne o powierzchni 4636,52 ha.
 
 położenie nadleśnictwa względem mezoregionów geograficznych
Najniżej położone są północno- wschodnie tereny nadleśnictwa w okolicach Kotlic - 210 m n.p.m., natomiast najwyżej położone są lasy w części zachodniej na Roztoczu Środkowym, leśnictwo Ulów, 386 m n p m (Wapielnia), oraz Roztoczu wschodnim,leśnictwo Święcie, 389,5 m n p m (Krągły Goraj)