Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych w nadleśnictwie Tomaszów

Regulamin korzystania z dróg leśnych w nadleśnictwie Tomaszów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Zarządzeniem Nr 42 z dnia 25.10.2019 r. wprowadził Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tomaszów, stosownie do zapisów Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.10.2019 r. 

Skan zarządzenia zamieszczony został w załączniku. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wszystkich korzystających z dróg leśnych Nadleśnictwa Tomaszów.