Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki dydaktyczne Nadleśnictwa Tomaszów

Nadleśnictwo Tomaszów posiada trzy ścieżki dydaktyczne. Dwie z nich znajduję się w na południu, w leśnictwie Siedliska, znanym ze swoich walorów przyrodniczych, a jedna usytuowana jest w Tomaszowie Lubelskim.

1. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Siwa Dolina".

Ścieżka ta dzieli się na dwa warianty: krótszy (3 km) i dłuższy (5,5 km). Trasy są wyraźnie oznakowane, a przystanki ponumerowane. Są też wyznaczone odpowiednie miejsca na odpoczynek.

Trasa krótsza dzieli się na 10 przystanków. Rozpoczyna się przy parkingu nadleśnictwa. Usytuowane jest tam kilka edukacyjnych tablic takich jak "Las-skarbiec człowieka", "Siły przyrody". "Gospodarka leśna", oraz "Co zagraża lasom". Następnie trasa biegnie w kierunku Siwej Doliny, mijając po drodze historyczne miejsce, gdzie w 1921 roku Józef Piłsudzki odbierał defiladę VI Brygady Kawalerii. Biegnąc dalej, Ścieżka mija arboretum Nadleśnictwa Tomaszów, przecina szosę do Tomaszowa Lubelskiego, następnie biegnie równolegle do tej szosy, aby doprowadzić do dużego parkingu na Siwej Dolinie.Następnie biegnie w las, gdzie zapętla się z powrotem w stronę parkingu

Trasa krótsza rozgałęzia się na pętli w lesie, i składa się łącznie z 15 przystanków. Aby się nią udać, należy kierować się znakami.

2. Ścieżka edukacyjna "Szlakiem Skamieniałych Drzew".

Ścieżka położona jest w Siedliskach, w gminie Lubycza Królewska, nieco na południe od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Aby tam dojechać należy w Hrebennem skręcić z drogi krajowej nr 17 (prowadzącej do przejścia granicznego) w drogę nr 867, w kierunku Siedlisk, zgodnie z drogowskazem na skrzyżowaniu. Po przejechaniu ok. 2 km na początku wsi skręcamy na rozstaju dróg w drogę gruntową w lewo, w kierunku widocznego kościoła. W jego pobliżu rozpoczyna się trasa naszej ścieżki. Znajdziemy tu obszerny parking, gdzie możemy zostawić samochód. Tuż obok pod okazałą lipą drobnolistną usytuowano drewniany stół i ławy. Tu możemy usiąść i posilić się przed wyruszeniem w trasę.

Ścieżka składa się łącznie z sześciu przystanków, z których można dowiedzieć się m. in. o historii wsi oraz związanego z nią rodu Sapiehów, historię lokalnego kościoła, cudownego źródła czy znajdującej się we wsi murowanej cerkwi grekokatolickiej. Można też dowiedzieć się o pomnikowych dębach znajdujących się w Siedliskach, zobaczyć kurhan tatarski i poznać pochodzenie skamieniałych drzew. Ścieżka ma swój koniec w muzeum, gdzie oprócz zbiorów etnograficznych i łowieckich, można też zobaczyć wspaniałą kolekcję skamieniałego drewna.

3. Ścieżka rowerowa Hrebenne - Siedliska.

Trasa ścieżki prowadzi przez urokliwe ostępy leśne Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, eksponując ich piękno i walory przyrodnicze. Trasa ścieżki jest oznakowana, przebiega przez drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów i stanowi 12-kilometrowy odcinek Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, docelowo planowanego od Kraśnika do Lwowa. Ustawione na 17 przystankach tablice pozwolą na wzbogacenie wiedzy na temat przyrody tego zakątka leśnego i historii regionu oraz na zapoznanie się z różnymi aspektami gospodarki leśnej. W większości trasa ma nawierzchnię gruntową, która będzie sukcesywnie przebudowywana. Szlak nie jest trudny do przebycia rowerem, w zasadzie każdy, nawet początkujący rowerzysta nie powinien mieć problemów z jego pokonaniem.

 

3. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Werechanie".

Najnowsza ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Tomaszów, utworzona w 2018 roku przy pomocy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Trasa długości ok. 2 km podzielona jest na pięć przystanków prowadzących przez wspaniałe i różnorodne drzewostany leśnictwa Werechanie w jego fragmencie zwanym Piecykami. Uroczysko Piecyki to świetne miejsce do podziwiania urozmaiconej rzeźby terenu, na którą składają się wąwozy i jary porośnięte lasami liściastymi. Wędrując ścieżką można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat różnych gospodarki leśnej i historii najbliższej okolicy. Na trasie ścieżki znajduje się zarówno stojak na rowery, jak i zadaszona wiata dająca schronienie przed deszczem.