Strefy ochronne Strefy ochronne

Bocian czarny fot. pixabay.com

 

Na terenie Nadleśnictwa Tomaszów znajduje się 23 strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków:

 - 15 stref ochrony orlika krzykliwego (Aquila pomarina)

 - 4 strefy ochrony bociana czarnego (Ciconia nigra)

 - 3 strefy ochrony bielika (Haliaeetus albicilla)

- 1 strefa ochrony puchacza (Bubo bubo)