Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne Nadleśnictwa Tomaszów

Na gruntach Nadleśnictwa Tomaszów zlokalizowany jest jeden użytek ekologiczny: "Stawy w Tarnawatce". Obejmuje on obszar zarośniętych i zarastających stawów o nazwach: Jan Dolny, Sobieski, Płomień, Rucznica, Jasna Toń, Czarny, Pasternik, Czerwony, Wycieranki, Kępa, Świteź, Gopło, Smreczyca, Morskie Oko, Lei oraz Toń. Do użytku należą też przylegające do stawów bagna, łąki, pastwiska, zakrzaczenia i nieużytki. Użytek znajduje się w leśnictwie Pańków (obręb Tomaszów), na zachód od miejscowości Tarnawatka. Powierzchnia użytku wynosi 333,09 ha. Jest to miejsce o niezwykle bogatej faunie, zaczynając od bobrów, kończąc nawet na dzikach i jeleniach. Szczególnie liczne reprezentowane jest ptactwo, można tu spotkać między innymi zimorodka, czaplę siwą, różne gatunki dzikich kaczek, bielik, perkozy, bielik, a w zimie przylatują tutaj także dzikie gęsi.

Jesienny poranek w użytku "Stawy w Tarnawatce"

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tomaszów poza obszarem Lasów Państwowych istnieją dodatkowo użytki ekologiczne: Żurawce, Korhynie, Stawy Łaszczowieckie oraz stanowisko rośliności kserotermicznej "Biała Góra".