Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu - informacje

Zakazy wstępu do lasu - informacje

Zarządzeniem nr 63/2018 Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tomaszów, w związku z wykonywaniem zabiegów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna. Szczegółowa lista wydzieleń (powierzchni), które w trakcie danego roku będą objęte okresowym zakazem wstępu jest dołączona w załączniku w formacie pdf. W związku z brakiem możliwości wskazania szczegółowego terminu obowiązywania zakazu, wyżej wymienione terminy będą zapisywane na tablicach informujących o tym zakazie, ustawionych w terenie. 

Zarządzenie w pełnej formie, wraz z listą wydzieleń objętych zakazami dostępny jest w załączniku w formacie .pdf